kontor +45 70 20 32 57
mobil +45 40 90 43 09
fax +45 55 45 38 02

email: post (at) bio-com.biz
erstat (at) med @

Spørgsmål svar siden

Vi har prøvet at samle nogle af de mest almindelige spørgsmål her på siden og forsøgt efter bedste evne at svare på dem.

Q: [Spørgsmål vedr. prøvningsattester]
A: [Se miljøstyrelsens svar her]


Q: [Særlige spørgsmål fra MST: Må en brænder der lever op til bekendtgørelsens krav, eftermonteres på en eksisterende kedel, der ikke er testet?]
A: [Ja, det må den gerne, såfremt den eksisterende kedel i forvejen er lovligt tilsluttet og såfremt installationen med den nye brænder er forbrændingsteknisk og sikkerhedsmæssigt i orden og kan godkendes af skorstensfejeren. Brændeovnsbekendtgørelsen ændrer således ikke på muligheden for at kombinere kedler og brændere, udover at de hver for sig eller sammen skal have en gyldig prøvningsattest. ]


Q: [Må en brænder kun monteres på den kedeltype, den er testet sammen med? ]
A: [Nej, brændere der opfylder bekendtgørelsens krav må eftermonteres på kedler, såfremt dette er forbrændingsteknisk og sikkerhedsmæssigt i orden og kan godkendes af skorstensfejeren. Brændeovnsbekendtgørelsen ændrer således ikke på muligheden for at kombinere kedler og brændere, udover at de hver for sig eller sammen skal have en gyldig
prøvningsattest ]

 


Q: [FAQ Question]
A: [FAQ Answer]